Kontakty

Oficiální adresa

 • Česká basketbalová federace - oblast Střední Čechy, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
 • IČO: 011 77 702
 • Bankovní spojení: č.účtu 203283223/0600 u GE Money Bank. Variabilní symbol je zde.

Vedoucí jednotlivých soutěží

Výbor a další komise Stč ČBF

Výbor
  Ing. Petr Buršík předseda
  bursik.petr(zavináč)centrum.cz tel. 603259080
  Ing. Petr Čeněk místopředseda
  petrcenek(zavináč)seznam.cz tel. 739038499
  Ing. Jiří Kukla člen
  nikakh(zavináč)cmail.cz tel. 602277604
  Josef Matějček člen
  matejcek.j(zavináč)centrum.cz tel.602704168
  JUDr. Jan Schödlbauer člen
  jan.schodlbauer(zavináč)seznam.cz tel. 605132923
 
Dozorčí a odvolací rada
  Frantiček Chmela předseda
  chmela.basket(zavináč)seznam.cz tel. 774246399
  Antonín Leopold místopředseda
  leopold.a(zavináč)seznam.cz tel. 731070423
  Ing. Kateřina Procházková člen
  kprochazkova(zavináč)tiscali.cz tel. 604281281
 
Sekretář výboru
  JUDR. Jan Schödlbauer  
  jan.schodlbauer(zavináč)seznam.cz tel. 605132923
 
Sportovně technická komise
  Luboš Fric předseda
  lubosfric(zavináč)seznam.cz tel. 731578506
  Eva Antošová člen
  evaantosova(zavináč)seznam.cz tel. 606453717
   Jiří Žalud  člen
   jiri.zalud(zavináč) seznam.cz  tel. 725899041
 

 

 
Komise rozhodčích
  Ing.Tomáš Benda předseda
  benda.basket@seznam.cz tel. 724503932
  Ing. Jiří Kukla disciplinární komise
  nikakh(zavináč)cmail.cz tel. 602277604
  RNDR Martin Lébl sekretář
   lebl@gym-nymburk.cz tel. 601565021
  Štěpán Pokorný delegace rozhodčích
  delegace.stc@cbf.cz tel. 728953173
 
Komise mládeže
  Ing. Petr Čeněk předseda
  petrcenek(zavináč)seznam.cz tel. 739038499
  František Tvrz místopředseda a úsek trenérů
  franta.tvrz@seznam.cz tel. 603180162
  Ivana Koláčná člen
  ivana(zavináč)bckolin.cz tel. 777808897
  Blanka Žánová člen
  blanka.zana(zavináč)seznam.cz tel. 608750032
 
Disciplinární komise
  Josef Matějček předseda
  matejcek.j(zavináč)centrum.cz tel.602704168
 
XXX XXX  

 

Pravidla pro platby ve prospěch Stč ČBF

 • Číslo účtu pro platby: 203283223/0600
 • Variabilní symbol pro platby:
  • Oddíly/kluby i jednotlivci (např. trenéři, potrestaní hráči apod.) na poštovní poukázce nebo na příkazu bance k úhradě musí vždy uvádět v kolonce "VARIABILNÍ SYMBOL" v následujícím pořadí (bez mezer, pomlček, či lomítek) čísla:
   • Axxxxx druhu platby, kde A je:
    1. vklad do soutěže
    2. trenérská licence
    3. licenční poplatek rozhodčí
    4. disciplinární komise hráči a trenéři
    5. pokuta, poplatek STK
    6. disciplinární komise rozhodčí
   • xBBBBB identifikace plátce, kde BBBBB je pětimístné:
    • buď variabilní symbol klubu v databázi ČBF doplněný zleva nulami (např. Basketbal Čelákovice o.s. má VS 2063 pak bude jeho identifikace 02063)
    • nebo u rozhodčích - bude upřesněno StčABR
  • Příklad: Klub Basketbal Čelákovice o.s. - vklad do soutěže - VS 102063
  • Příklad: Rozhodčí bude upřesněno StčABR.

 

Poplatky za přeložení utkání a úhrada pokut:

a) Výše poplatku za přeložení utkání je uveden v Rozpisu soutěží a předseda STK ji dodatečně potvrzuje ve svém rozhodnutí o přeložení utkání, které v kopii zasílá rovněž hospodáři svazu. Poplatek musí být uhrazen před rozhodnutím o přeložení utkání. Kontrolu zaplacení provádí hospodář svazu.

b) Souhrnný přehled poplatků za přeložení utkání i uložené pokuty od poslední STK budou zveřejňovány v zápise z další schůze STK, který obdrží rovněž hospodář svazu.

c) Na uložené pokuty vystavuje platební výměr vždy předseda STK včetně termínu zaplacení.

d) Hospodář svazu i v tomto případě provádí kontrolu zaplacení, v případě nezaplacení ve lhůtě provádí urgenci mailem, a pokud ani po urgenci není poplatek či pokuta uhrazena, sdělí to STK.