Dokumenty StčČBF

 

Dokumenty pro sezónu 2024/2025

Vyhlášení soutěží

Přihlášky

 

Valná hromada 2024

Zápis z VH

Účastníci

Účetní uzávěrka

Platby rozhodčím

Potvrzení o vyplacení rozhodčích

Pozvánka

Jednací řád

 

Dokumenty pro sezónu 2023/2024

Rozpis kvalifikací on MČR a NF (aktualizace 5. 11. - Rozpis je upraven v pasáži „Prodloužení“. Prodlužovat se bude 5 minut dle platných pravidel minibasketbalu.)

Rozpis soutěží (aktualizace 1. 11.)

Systém NRL řízených Stč

Společná ustanovení pro minižákovské kvalifikace

Přihlášky do kvalifikací

Sazebník pokut (aktualizace 20. 1. 2024)

Přihlášky klubu a družstva (včetně NRL)  (Google Drive)

Vyhlášení soutěží

NRL Vyhlášení

Podmínky pro zařazení družstev do soutěží

Systém soutěží

Termínová listina

 

Finanční podpora klubů

Vyúčtování příspěvku na projekt (nutno stáhnout a až následně upravovat - vlevo nahoře "Soubor" - "Stáhnout")

Nová podpora klubů od 1. 8. 2023

Tablety

Činnost

 

Dokumenty pro sezónu 2022/2023

Rozpis soutěží (aktualizováno 21. 9., odměna rozhodčích za KP U14)

Termínová listina

Systém soutěží

Vyhlášení soutěží

Pokutovník

Upřesnění pravidel mini

Pokyny k vyplňování zápisu mini

Přihláška do kvalifikace

Společná ustanovení

Rozpis kvalifikací

Kvalifikace o NF (aktualizace 8. 11.)

Zpráva kemp U12G

Závěrečná zpráva kempy U13

Zpráva kemp U11

Zpráva kemp U12

Manuál pro pořadatele F4

 

Valná hromada 2023

Pozvánka

Jednací řád

Výsledovka 2022

Rozvaha 2022

 

Finanční dotace pro kluby

Pravidla pro čerpání dotace

Pomůcky

Činnost

Pomůcky - návrh vybavení
 

NOVÉ:
   Rozvojové projekty
   Tiskopis - žádost 

 

 

Přihlášky ve formátu pdf: 

Přihláška pro družstvo

Přihláška klubu

 

Zpráva z LODM - dívky

Zpráva z LODM - chlapci

 

Podklady pro volební valnou hromadu 2022

 

Kandidatura do Výboru STČ ČBF

Kandidatura do Kontrolní a revizní komise

Pozvánka

 

Návrh jednacího řádu

Návrh statutu

Návrh volebního řádu

 

 

Dokumenty pro sezónu 2021/2022

 

Pozvánka na VH STČ ČBF 2021

Příloha soutěží covid-19

Termínová listina doplněna o NRL U19B a U15G

Systém soutěží 2021/2022

Sazebník pokut 2021/2022

Termínová listina 2021/2022

Středočeský pohár U11,12,13

Nadregionální turnaje ČBF U11,12,13

Pravidla minibasketbalu 2021/2022

Pozvánka na setkání s ČBF

Pro sezónu 2021/2022 se neplatí poplatky za přihlášené družstvo.Pokud bude mít klub více družstev než měl přihlášeno v minulé sezóně musí za nově přihlášené poplatek uhradit.

Rozpis soutěží 2021/2022

Podmínky pro zařazení družstva

Přihláška družstva

Přihláška klubu

Vyhlášení soutěží 2021/2022

 

 

Dokumenty pro sezónu 2020/2021

 

Změna stravného od 1.1.2021 se mění 91,-Kč pokud cesta trvá 5-12 hodin, 138,-Kč pokud cesta trvá 12-18 hodin a 217,-Kč delší než 18 hodin

Info PES ČR 3.stupeň

Akce trika U12

Aktualizace pravidel U12,11

Zápis č.39 ČBF příspěvky

Bezinfekčnost STK ČBF Covid-19

Manuál STK ČBF COVID-19

Vyhlášení kvalifikací O NF U13,12,11 a mix

Turnaje ČBF U10+přihláška

Podpora NSA COVID - Sport

Losování ženská složka

Losování mužská složka

Systémy soutěží 2020/2021

Termínová listina 2020/2021

Turnaje ČBF U10 přihláška

Dětská 3x3 Tour 2020

Přihláška NRL U17 a 19

Přihláška NRL U15

Vyhlášení NRL U15,17,19

Dopis NSA aktualizace údajů

Vyhlášení soutěží 2020-2021

Podmínky pro zařazení družstev

Přihláška družstva 2020/2021

Přihláška klubu do soutěží 2020/2021

Rozpis soutěží 2020/2021

Sazebník pokut 2020/2021

 

 

Dokumenty pro sezónu 2019/2020

 

Opatření STC CBF k epidemii

Členství v ČBF 2020

Školení rozhodčích 2020

CD CUP školní liga

Upřesnění systému soutěží SBLŽ

Příspěvek na činnost družstev

Přihlášky na druhou polovinu turnajů U10

Zpráva RVU14 chlapci 2019

Zpráva RVU14 dívky 2019

Seminář trenérů Nymburk

Dotazník pořadatele MČR U14 2020

Výběrové řízeni MČR U14 2020

Oprava rozpisu kvalifikace U11G o NF

Rozpis kvalifikací mini o NF 2019/2020

Pozvánka na jednodenní kemp U13 dívky

Školeni TB-I (Baby Basket) Děčín

Dotazník pořadatele turnaje RV U14

Výběrové řízení na pořadatele RV U14

Termínová listina 2019/2020

Vyhlášení NRL plus přihlášky 2019/2020

Turnaje ČBF U10 plus přihlášky 2019/2020

Sazebník pokut 2019/2020

Přihláška klub 2019/2020

Přihláška družstvo 2019/2020

Podmínky pro zařazení družstev 2019/2020

Vyhlášení soutěží 2019/2020

Rozpis ženy 2019/2020

Rozpis muži 2019/2020

Rozpis soutěží 2019/2020

Systém soutěží 2019/2020